اولین ماراتون دانش آموزی برنامه نویسی تلفن همراه کشور

با عنوان تولید محتوای دیجیتال در یازدهمین جشنواره بین المللی پروژه های دانش آموزی تبیان

نخستین دوره مسابقات بین المللی ماراتون برنامه نویسی و تولید محتوای دیجیتال دانش آموزی در یازدهمین جشنواره بین المللی تبیان توسط گروه Sharif ICT و با نظارت مستقیم آزمایشگاه خدمات ارزش افزوده تلفن همراه دانشگاه صنعتی شریف در اردیبهشت ماه 1395 برگزار شد.
یکی از اهداف بنیادین“ماراتون برنامه نویسی تلفن همراه”، ایجاد فرصت لذت بردن در فرایندی که ترکیبی جذاب از آموزش و تجاری سازی و خلاقیت محسوب می شود.

آموزش رفتارهای صحیح اجتماعی ٓ اقتصادی در حوزه کسب و کارهای نو، لذت حل مساله به شیوه های گوناگون در فرآیندی خلاقانه، پرورش ایده های خلاقانه در حوزه برنامه نویسی موبایل، توجه به رغبت ها و علایق متفاوت دانشجویان و شناسایی توانمندی ها و هدایت استعدادها در حوزه برنامه نویسی، دیگر اهداف بنیادین این مسابقات را تشکیل می دهند.

ماراتون برنامه نویسی تلفن همراه چندین هدف توسعه ای را نیز دنبال می کند که برخی از آن ها عبارتند از:

گسترش و ترویج خدمات ارزش افزوده موبایل با رویکرد برنامه های کاربردی و بازی
تقویت وجدان کار
انضباط اجتماعی و کارآفرینی
حمایت از تولید ملی به عنوان یک فعالیت فرهنگی در برابر نمونه های خارجی و گسترش فرهنگ مصرف ایرانی
برگزاری مسابقات و سرگرمی های علمی آموزشی در کشور با رویکرد ایجاد کسب و کارهای کوچک
ایجاد خودباروری و اعتماد به نفس در دانشجویان و تقویت هویت ملی و فرهنگی با تاکید بر توانایی های علمی داخلی

از جمله اهداف توسعه ای این مسابقات هستند.

داوری:
تیم داوری مسابقات متشکل از اساتید و متخصصان حوزه برنامه نویسی و با سرپرستی آزمایشگاه خدمات ارزش افزوده تلفن همراه دانشگاه صنعتی شریف و با مدیریت پروفسور حمید رضا ربیعی خواهد بود.

تذکرات مهم:
حوزه ها، معیارها و وزن معیارها توسط تیم داوری در روز مسابقه در اختیار تیم ها قرار خواهد گرفت.
فقط دانش آموزان مقطع دبیرستان (دوره دوم متوسطه ) می توانند در این مسابقه شرکت نمایند.
گروه ها در قالب تیم های 2 الی 5 نفره خواهند بود.

فهرست