15 تیم برتر دهمین ماراتون برنامه نویسی تلفن همراه کشور از بین 45 تیم شرکت کننده در مسابقات به شرح زیر می باشند

 

رتبه نام تیم امتیاز نهایی
1 PersianCoders 7.9
2 thescenius 7.7
3 دنا 7
4 Duck Group 6.4
5 متاکو 6.2
6  Brain Over Brawn 6
7 مکعب 5.9
8 کرج آی تی 5.6
9 ونوس 4.80
10 Async 4.70
11 تئاتر رویاها 4.40
12 App Plus 4.30
13 نصف جهان 4.00
14 Dragotech 3.50
15 Crouse 3.40

 

فهرست