ماراتون برنامه نویسی چیست؟

مقدمه:

ماراتون برنامه نویسی تلفن همراه کشور به همت گروه Sharif ICT  ، دانشگاه صنعتی شریف  و با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در حوزه برنامه نویسی تلفن همراه برگزار می شود

این مسابقات با حضور گسترده برنامه نویسان حرفه ای از کل کشور و همکاری بی نظیر مجموعه های خصوصی و دولتی از سال 1390 تا کنون، 8 دوره در سطح کشور برگزار شده است.

لازم به ذکر است این رویداد یکی از بزرگترین، معتبر ترین و با سابقه ترین مسابقات در حوزه برنامه نویسی تلفن همراه می باشد که با هدف شناسایی ایده های بکر و خلاقانه و همچنین شناسایی برنامه نویسان مستعد و برجسته کشور و ورود این افراد به بازار کار برگزار می گردد.

در ماراتون برنامه نویسی تلفن همراه، تیم های برنامه نویس دو روز فرصت دارند تا نسخه اولیه یک برنامه تلفن همراه در حوزه های مشخص شده توسط کمیته ارتباط با صنعت مسابقه را به تیم داوری تحویل دهند.

 هدف اصلی:

شناسایی برنامه نویسان مستعد و برجسته کشور، شناسایی ایده های بکر و خلاقانه و ورود این افراد به بازار کار

کار گروه های هشتمین ماراتون برنامه نویسی تلفن همراه:

1- کمیته سیاست گذاری:

وظیفه این گروه بررسی روند برگزاری و انتخاب چالش های اصلی مسابقه می باشد.

2- کمیته علمی و داوری:

وظیفه این گروه در ابتدا تعیین ملاک و معیارهای داوری قبل از برگزاری و بررسی و امتیاز دهی تیم ها در حین برگزاری مسابقه می باشد.
این گروه در کل مدت مسابقه کنار تیم ها حضور داشتنه و مشغول بررسی تیم ها خواهند بود.

3- کمیته مشاورین:

وظیفه اصلی این کمیته نظارت بر نحوه عملکرد تیم های شرکت کننده، پاسخ دهی به سوالات تیم ها در حین برگزاری مسابقه می باشد.
(اعضای این کمیته علاوه بر ارائه مشاوره به تیم ها، شرکت کنندگان مسابقات را جهت جذب در مجموعه های خودشان زیر نظر قرار خواهند داد).
اعضای این کمیته شامل نمایندگان اسپانسرهای رویداد می باشد.

ماراتون برنامه نویسی چیست؟

فهرست