جوایز ماراتون برنامه نویسی تلفن همراه کشور

 

گروه Sharif ICT به عنوان برگزار کننده ماراتون برنامه نویسی تلفن همراه کشور جوایز متعددی را برای تیم های برتر مسابقات در نظر گرفته است.

جوایز ماراتون برنامه نویسی
جوایز ماراتون برنامه نویسی
جوایز ماراتون برنامه نویسی
فهرست