ماراتون برنامه نویسی تلفن همراه کشور

ماراتون برنامه نویسی تلفن همراه کشور

نهمین دوره ماراتون برنامه نویسی تلفن همراه کشور به تاریخ 20 الی 22 آبان ماه به صورت غیر حضوری و آنلاین برگزار شد.

گزارش برگزاری ماراتون های پیشین

ماراتون برنامه نویسی تلفن همراه کشور
هشتمین ماراتون برنامه نویسی سال 99

(صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری)

پنجمین ماراتون برنامه نویسی سال 96

(دانشگاه شهید چمران اهواز)

برگزارکنندگان ماراتون برنامه نویسی تلفن همراه کشور

Ariyarad Group
Sharif ICT Logo
Sharif ICT Innovation

حامیان اصلی نهمین ماراتون برنامه نویسی تلفن همراه کشور

شرکت داده ورزی سداد
شرکت خدمات انفورماتیک
شرکت کروز

حامیان ما در هشت دوره گذشته ماراتون

حامیان قبلی ماراتون برنامه نویسی تلفن همراه کشور

حامیان استراتژیک

ماراتون برنامه نویسی تلفن همراه کشور

حامیان رسانه ای

حامیان رسانه ای مارتون

کلیپ ها

تیم ما

دکتر حمید رضا ربیعی

دبیر کل رویداد

محمد علی روزی طلب

مدیر برگزاری رویداد

احسان احسانی مقدم

سرپرست تیم داوری

حامد اسدی

عضو تیم داوری و مشاور

مجتبی حدادی

عضو تیم داوری و مشاور

علی مقدم

عضو تیم داوری و مشاور

امیر حسین اسلامی

عضو تیم داوری و مشاور

مسیحا رضوی

عضو تیم داوری و مشاور

پرستو تاجیک نوروزی

مدیر روابط عمومی

محمد سیف اشرفی

عضو تیم دبیرخانه و اجرایی

امیر عطاری خسروشاهی

عضو تیم دبیرخانه و اجرایی

حسین سلیمانی

عضو تیم دبیرخانه و اجرایی

ساغر رجبی

عضو تیم دبیرخانه و اجرایی

حسین برادری

عضو تیم دبیرخانه و اجرایی

شیرین کلانتری

عضو تیم دبیرخانه و اجرایی

محمد علی عینی پور

عضو تیم دبیرخانه و اجرایی

تماس با ما

دبیرخانه ماراتون برنامه نویسی تلفن همراه کشور (گروه Sharif ICT)
تهران، خیابان آزادی، جنب دانشگاه صنعتی شریف، خیابان شهید ابوالفضل قدیر، پلاک 5، واحد 2
تلفن:
66083015-6 21(98+)
66028963-5 21(98+)
mpm@sharif.ir
فهرست