ماراتون برنامه نویسی تلفن همراه کشور

ماراتون برنامه نویسی تلفن همراه کشور

22 الی 24 مهر ماه
ثبت نام در مسابقات از سوم مهر ماه 1400 آغاز می شود

گزارش برگزاری ماراتون های پیشین

ماراتون برنامه نویسی تلفن همراه کشور
هشتمین ماراتون برنامه نویسی سال 99

(صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری)

پنجمین ماراتون برنامه نویسی سال 96

(دانشگاه شهید چمران اهواز)

برگزارکنندگان ماراتون برنامه نویسی تلفن همراه کشور

Ariyarad Group
Sharif ICT Logo
Sharif ICT Innovation

حامیان اصلی نهمین ماراتون برنامه نویسی تلفن همراه کشور

در حال بررسی پیشنهادات …

حامیان ما در هشت دوره گذشته ماراتون

حامیان قبلی ماراتون برنامه نویسی تلفن همراه کشور

حامیان استراتژیک

حامیان استراتژیک ماراتون برنامه نویسی تلفن همراه کشور

حامیان رسانه ای

حامیان رسانه ای ماراتون برنامه نویسی تلفن همراه کشور

کلیپ ها

تیم ما

دکتر حمید رضا ربیعی

دبیر کل رویداد

محمد علی روزی طلب

مدیر برگزاری رویداد

احسان احسانی مقدم

سرپرست تیم داوری

حامد اسدی

عضو تیم داوری و مشاور

مجتبی حدادی

عضو تیم داوری و مشاور

علی مقدم

عضو تیم داوری و مشاور

امیر حسین اسلامی

عضو تیم داوری و مشاور

مسیحا رضوی

عضو تیم داوری و مشاور

پرستو تاجیک نوروزی

مدیر روابط عمومی

محمد سیف اشرفی

عضو تیم دبیرخانه و اجرایی

امیر عطاری خسروشاهی

عضو تیم دبیرخانه و اجرایی

حسین سلیمانی

عضو تیم دبیرخانه و اجرایی

ساغر رجبی

عضو تیم دبیرخانه و اجرایی

حسین برادری

عضو تیم دبیرخانه و اجرایی

شیرین کلانتری

عضو تیم دبیرخانه و اجرایی

محمد علی عینی پور

عضو تیم دبیرخانه و اجرایی

تماس با ما

دبیرخانه ماراتون برنامه نویسی تلفن همراه کشور (گروه Sharif ICT)
تهران، خیابان آزادی، جنب دانشگاه صنعتی شریف، خیابان شهید ابوالفضل قدیر، پلاک 5، واحد 2
تلفن:
66083015-6 21(98+)
66028963-5 21(98+)
mpm@sharif.ir
فهرست