• ماراتون 95
  • دانش آموزی
  • ماراتون خراسان
  • اختتامیه 1
  • اختتامیه 2
  • آنچه بباید دانید

همانگونه که مستحضرید در دنیای امروز، تلفن همراه به عنوان یکی از ضروریات زندگی بشر محسوب شده و نیاز به برنامه­ های کاربردی در این خصوص همه­ گیر شده است و با توجه به اینکه جوانان کشور ما از استعداد سرشاری در زمینه برنامه­ نویسی موبایل برخوردار هستند، ضرورت جذب این استعدادها به عنوان یک وظیفه بر عهده هریک از ذ­ینفعان در این صنعت می­ باشد.

لذا دراین راستا، "آزمایشگاه خدمات ارزش افزوده تلفن همراه دانشگاه صنعتی­ شریف" در حال برگزاری "دومین ماراتون برنامه نویسی تلفن همراه" را در محل دانشگاه صنعتی شریف می باشد.

 


اخبار بیشتر »

حامیان

 

گالری تصاویر